Tot aan mei 2009 was het gebouw "Delftse Poort" in het centrum van Rotterdam het hoogste gebouw van Nederland.

Tower Airvising - Airmex heeft in opdracht van de bouwcombinatie  Integra groep - Bam techniek - Johnson controls , circa 35 bouwlagen geleverd met ronde wervelroosters, VAV's en verdekte roosters voor het klimaatplafond.

Complexe logistiek

Alle leveren zijn op een dropoff point net buiten het centrum georganiseerd, waarbij door de positiestickers op het product bepalend waren voor het verzamelde verticale transport. 

Project omvang

  • Circa 3200 hooginducerende ronde wervelroosters.
  • Circa 1500 ronde VAV units.
  • Circa 300 rechthoekige VAV units. 
  • Circa 750 verdekte roosters voor het klimaatplafond.

Meer weten over de toegepaste producten ?

Wervelroosters VAV's Neem contact op