De Cubic CO2 meter met fijnstof sensor en de Vision CO2 meter met datalogging

Ventilatie wordt steeds belangrijker. Zeker omdat gebouwen tegenwoordig zeer goed zijn geïsoleerd, waardoor natuurlijke ventilatie eigenlijk altijd onvoldoende is voor een gezond leefklimaat. Daarnaast heeft de Covid-19 pandemie duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goed geventileerd binnenklimaat is voor een goede gezondheid.

Steeds meer mensen en bedrijven schaffen daarom een CO2 meter aan. CO2 meters worden gebruikt om te controleren hoe het gesteld is met het binnenklimaat. Waar moet je op letten als je een CO2 meter aanschaft? 
En, hoe zit het nu eigenlijk met de regelgeving omtrent het binnenklimaat?

Verhouding tussen ventilatie en COVID-19

Ademdeeltjes in de lucht spelen een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Goede ventilatie helpt om de overdracht van het coronavirus te verminderen. Verse buitenlucht vervangt bij ventileren steeds een deel van de lucht binnen die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Ventileren helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, waaronder Covid-19. Ventileren kan op verschillende manieren. Door ramen open te zetten, via ventilatieroosters, of met mechanische ventilatiesystemen. 

Per dag ademt een persoon ongeveer 1 kg aan CO2 uit. Hoe meer CO2 in een ruimte hoe meer vervuilde lucht. CO2 meters maken inzichtelijk wat het CO2 niveau in een bepaalde ruimte is en toont deze informatie op het scherm met concrete waardes en kleursymbolen. Op basis van deze indicatie kan worden geconcludeerd of een ruimte teveel vervuilde lucht in zich heeft. Als ventilatie noodzakelijk blijkt (rode waarde) kan bijvoorbeeld even een raam worden geopend. Bij goede waardes (groen) kan het raam weer worden gesloten.

Bouwbesluit

Zowel onze Cubic, als onze Vision CO2 en fijnstof sensor voldoen aan het bouwbesluit Artikel 3.5. In dit bouwbesluit wordt gesteld dat het toestel zichzelf moet kalibreren en aangesloten moet kunnen worden op een gangbare elektrische netspanning. Daarbij kun je met de Vision CO2 meter ook data loggen en heeft de Cubic meter een extra fijnstof sensor ( optioneel nog VOC ). Beide CO2 meters zijn daarmee geschikt voor gebruik in tal van gebouwen zoals scholen, sportscholen, openbare ruimtes en voor gebruik thuis. Wij kunnen aan de hand van uw vraag adviseren welke CO2 meter het beste past. 

Verschillen tussen de CUBIC en VISION in een overzicht 

Regelgeving in Nederland

In Nederland zijn sinds 3 februari 2022 CO2 meters verplicht op scholen. Op de voorpagina's van diverse nieuws media was begin februari het volgende te lezen:

"CO2-meter in elk klaslokaal en ventilatiehulplijn voor scholen."(AD & RTL Nieuws)

"Corona en ventilatie schoolgebouwen"
(Rijksoverheid)

Ook de TUDelft publiceerde al eerder dat de ventilatierichtlijnen niet voldoende waren tegen Covid-19.

Verspreiding van het Coronavirus op school

Goede ventilatie in schoolgebouwen en in de klas helpt tegen verspreiding van het coronavirus. Elk klaslokaal krijgt een CO2 meter om te controleren of leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen. Op deze manier kan al snel worden geconcludeerd of het huidige ventilatie systeem voldoet. CO2 waarden van 0 – 800 ppm zijn veilige waarden. De ruimte wordt dan voldoende voorzien van verse lucht en CO2 wordt voldoende afgevoerd via de installatie of openstaande ramen.

Indien de CO2 meter een CO2 waarde aangeeft vanaf 800 – 1200 ppm wil dit zeggen dat extra ventilatie is gewenst. Metingen vanaf 2000 ppm, of tot zelfs over de 5000 ppm, hebben negatieve gezondheidseffecten en zijn zelfs gevaarlijk bij langdurige blootstelling.

Regelgeving in België

In België is de regelgeving omtrent CO2 meters gaandeweg opgeschaald. Als eerste werden op 13 februari 2021 CO2 meters verplicht in kapsalons. Vervolgens zijn de sensoren sinds juni 2021 ook verplicht in cafés, restaurants, feestzalen, discotheken, nachtclubs, sportkantines, sportkleedkamers en fitnesscentra. De CO2 meters moeten worden geplaatst op een plek die zichtbaar is voor het openbare publiek.

Waar let je op bij de aankoop van een CO2 meter?

Om vooraf te bepalen of een CO2 meter van goede kwaliteit is kun je kijken naar de volgende zaken:

- Goede CO2 meters voldoen aan het bouwbesluit Artikel 3.5.

- Hoogwaardige NDIR sensoren hebben een levensduur van 10+ jaar en hebben minimaal 24 maanden garantie. 

- Het lijkt handig, maar een goede NDIR sensor werkt niet op een batterij, maar heeft een stroomaansluiting nodig (zoals ook opgenomen in het bouwbesluit). 

- CO2 meters die goedkoper zijn dan 125,- Euro kunnen niet over het algemeen niet de juiste kwaliteit bieden.

- Je vind goede CO2 meters vaak bij fabrikanten en leveranciers die ook ventilatiesystemen ontwerpen, leveren en monteren. 

Wij, als leverancier, verkopen onze producten niet aan particulieren. Heeft u, als particulier, interesse in een CO2 meter uit ons aanbod, dan verwijzen wij u naar de website van onze distributeur de  ventilatieshop

Meer weten over dit product en bestellen?

Info TA-CUBIC Info TA-VISION B2C TA-CUBIC B2C TA-VISIONNeem contact op